Connect with us

സ്വകാര്യം

എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ? എങ്ങനെ സിബിൽ സ്കോർ അറിയാം?

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക

Published

on

ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പഴയിരിക്കും ഒരു സാധരണക്കാരൻ സിബിൽ എന്ന വാക്ക് തന്നെ കേൾക്കുക ..

എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ ?

ഇതൊരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ്. 300 മുതൽ 900 വരെ വരുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് ഈ സിബിൽ സ്കോർ
എങ്ങനെയാണു ഈ മാർക്ക് ഇടുന്നതെന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ എടുത്തിരിക്കുന്ന വായ്പകളും അതിന്റെ തിരിച്ചടവും എല്ലാം പരിശോധിച്ച ഇടുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് സിബിൽ സ്കോർ.അതായത് നിങ്ങളുടെ വായ്പ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നിങ്ങൾക്കു മൂല്യം നിർണയിക്കും അങ്ങനെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്ന നിരവധി ഏജൻസികൾ ഉണ്ട്.

അതിലൊന്നാണ് സിബിൽ ഇങ്ങനെ 300 മുതൽ 900 വരെയുള്ള മാറുകളിൽ ഏതു മാർക്കാണ് നല്ലതെന്നു നോക്കിയാൽ സാധരണ 50 മാർക്കിൽ ഒരു പരീക്ഷ വച്ചാൽ അതിൽ 50 നോട് അടുത്തുവാങ്ങുന്ന മാർക്കാണലോ നല്ലതു. അത് പോലെ തന്നെ 900 ത്തിനോട് അടുത്ത മാറുകളാണ് സിബിൽ സ്കോറിലും നല്ലത്.
ഒരു 700 അല്ലെങ്കിൽ 750 നു മുകളിൽ വരുന്ന സിബിൽ സ്‌കോറോക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാം.
ഇനി എങ്ങനെയാണു ഈ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനു നോക്കാം.

എല്ലാ ബാങ്കുകളും ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സിബിൽ പോലുള്ള ഏജൻസികളെ വാളേ സത്യസന്ധമായി തന്നെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പല ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലുമുള്ള ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് ഒറ്റ രേഖയിൽ വരുന്നു.
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ബാങ്കിനെ സമീപിച്ച് വായ്പക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിനങ്ങളുടെ മൊത്തം സിബിൽ റിപ്പോർട്ടും അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുക ?
1. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ

അതായത് പേര്, വയസ്, ജനനത്തീയതി , ലിംഗം ,പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങി വളരെ അടിസ്ഥാനമായ വിവരങ്ങളനു ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുക.

2 . തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ

അതായത് നിനകളുടെ തൊഴിൽ , ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ, മേൽ വിലാസം
3 . വായ്പ അക്കൗണ്ട്

ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വായ്പ ചരിത്രങ്ങളും വരും.അതായത് ഇതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് , വഹ വായ്പയാണോ ഭവൻ വായ്പയാണോ തുടങ്ങി തനിയെ ആണോ എടുത്തത് അല്ല സംയുക്ത വായ്പയാണോ എടുത്തത്, എപ്രകാരമാണ് തിരിച്ചടിച്ചത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആർകെങ്കിലും ജ്യാമം നിന്നിട്ടുണ്ടോ അവർ കൃത്യമായ് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നെല്ലാം വരും.
ഇനിയിപ്പോ ഇതുവരെ വായ്പകൾ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതരുത്

4 . അനുവേഷണ വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വായ്പാചരിത്രം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള ലഘു വിവരങ്ങൾ. ഏതു നിരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ബാങ്ക് അല്ല മറ്റു ധന്കര്യസ്ഥാപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു വായ്പ അനുവദിക്കുക.

ഇവിടെ സ്റ്റൻഡേർഡ്‌ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ്‌എംഎ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും
ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ തിരിച്ചടവ് വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ്.
എസ്‌എംഎ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതായത്, വായ്പ തിരിച്ചടവിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ചില അക്കൗണ്ടുകൾക്കു നേരെ എസ്‌യുബി എന്ന് കാണും അതായത് സുബ്സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്.
ചിലപ്പോൾ ഡിബിടി എന്ന് കാണും അതിനർത്ഥം ഡൌട്ട് ഫുൾ എന്നാണ്

ചല അക്കന്റിനു നേരെ എൽ എസ്‌ എസ്‌ എന്ന് ല്കാനും അതിനർത്ഥം ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക .

സിബിളിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെകിൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ഫ്രീ ആയിട്ടു ചെക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Continue Reading
Click to comment

വായ്‌പ

ഉത്സവ സീസണിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭവന, വാഹന വായ്പകൾ എസ്‌ബി‌ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Published

on

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പ നൽകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ) ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ഭവന, വാഹന വായ്പക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എഴുതിത്തള്ളൽ, മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ വായ്പകൾ, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പലിശനിരക്കിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാത്ത വായ്പകൾ എന്നിവ പോലുള്ള അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ വായ്പകൾ നേടാനാകുമെന്ന് എസ്ബിഐ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ ഉത്സവ ഓഫർ സാധുതയുള്ള സമയപരിധി ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നടപടി മറ്റ് വായ്പക്കാരും പിന്തുടരും.

ഉത്സവ സീസണിൽ കാർ വായ്പകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എസ്‌ബി‌ഐ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാർ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 8.70 ശതമാനം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കാണ് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, പലിശ വർദ്ധനവ് ഇല്ലാതെ തന്നെ.

പലിശനിരക്കിൽ ഉപഭോക്താവിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്ന് വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കില്ല.

ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം യോനോ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി കാർ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പലിശ നിരക്കിന് 25 അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് ഇളവ് ലഭിക്കും.

കാറിന്റെ ഓൺ-റോഡ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കും.

അടുത്തിടെ, എസ്‌ബി‌ഐ ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത വായ്പാ നിരക്കിന്റെ (എം‌സി‌എൽ‌ആർ) നാമമാത്ര ചെലവ് 15 ബി‌പി‌എസ് കുറച്ചു. അതിനാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭവനവായ്പ പലിശ നിരക്ക് 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ 35 ബി‌പി‌എസ് കുറച്ചിരിക്കുന്നു.

നിലവിൽ 8.05 ശതമാനം പലിശനിരക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബാങ്ക് ഭവന വായ്പയായി ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ എല്ലാ വായ്പകൾക്കും ഈ നിരക്ക് ബാധകമാകും.

വ്യക്തിഗത വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, 20 ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ 10.75 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

6 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയോടെ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ തുല്യമായ പ്രതിമാസ ഗഡു (ഇഎംഐ) ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ശമ്പള അക്കൗണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യോനോ വഴി മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ വായ്പകൾ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും.

ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ 8.25 ശതമാനം മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെയും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും യഥാക്രമം 1.50 കോടി രൂപ വരെയും ലഭിക്കും.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 15 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി വാഗ്ദാനം ചെയ്യും, ഇത് അവരുടെ ഇഎംഐ ഭാരം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കും.

Continue Reading

പോര്ടിഫോളിയോ

റീട്ടെയിൽ വായ്പകൾ അഞ്ചുവർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ

Published

on

റീട്ടെയിൽ വായ്പകൾ അഞ്ചുവർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി, എച്ച് 1 എഫ് വൈ 19 ൽ 7.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു: റിപ്പോർട്ട്

എച്ച് 1 എഫ് വൈ 19 (2019 ജനുവരി-ജൂൺ) ൽ ബാങ്കുകൾ നൽകിയ റീട്ടെയിൽ വായ്പകൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 7.3 ശതമാനത്തിലെത്തിയെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മോശം തൊഴിൽ, കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗ ആവശ്യം എന്നിവ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ വലിച്ചിഴച്ച സമയത്താണ് ഈ എണ്ണം കുറയുന്നതെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിമാസ മേഖലാ ക്രെഡിറ്റ് വിന്യാസത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 2018 ലെ അതേ കാലയളവിനെ (7.7 ശതമാനം), 2017 (8.6 ശതമാനം), 2016 (8.1 ശതമാനം), 2015 (8.5 ശതമാനം) എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ വ്യക്തമാണ്. റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ വായ്പാ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലായ ഒരേയൊരു സമയം, വായ്പ വർഷം തോറും 6.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലൂടെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2018 ഡിസംബർ മുതൽ 75 ബിപിഎസ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ലഘൂകരിക്കാനുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയായിരുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, ആർ‌ബി‌ഐയുടെ ധനനയ സമിതി ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് 25 ബി‌പി‌എസ് റിപ്പോ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ഓട്ടോ, റീട്ടെയിൽ, പേഴ്സണൽ ലോൺ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ മാന്ദ്യം ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ വിതരണം കുറഞ്ഞതിന് കാരണമാകുമെന്ന് ബാങ്കർമാർ പത്രത്തോട് പറഞ്ഞു.

റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2019 ജൂണിൽ വ്യക്തിഗത റീട്ടെയിൽ മേഖലയിലെ മൊത്തം കുടിശ്ശിക 22.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.

ഇതിൽ നിന്ന് 27.7 ശതമാനം (6.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ) സുരക്ഷിതമല്ല.

ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ സിആർ‌എഫ് ഹൈ മാർക്കിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിൽ 0.91 ശതമാനമാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ. മാർച്ചിലേതിനേക്കാൾ 8 ബിപിഎസ് കൂടുതലാണ് ഇത്.

Continue Reading

വായ്‌പ

കുറഞ്ഞ വായ്പകൾ: ഐസിഐസിഐ , പി‌എൻ‌ബി, സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകൾ വായ്പാ നിരക്ക് കുറച്ചു

Published

on

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ‌ബി‌ഐ) റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബി‌പി‌എസ് കുറച്ച ശേഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ 5.75 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത വായ്പാ നിരക്കിന്റെ (എം‌സി‌എൽ‌ആർ‌) കാലയളവിൽ കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക്, ഒരു വർഷത്തെ എം‌സി‌എൽ‌ആർ – മിക്ക ഉപഭോക്തൃ വായ്പകളുടെയും മാനദണ്ഡം – 10 ബി‌പി‌എസ് കുറഞ്ഞ് 8.65 ശതമാനമായി കുറച്ചു.

ഹ്രസ്വകാല കാലയളവിലേക്കുള്ള എം‌സി‌എൽ‌ആർ ഇപ്പോൾ ആറുമാസത്തേക്ക് 8.60 ശതമാനവും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 8.45 ശതമാനവും ഒരു മാസത്തേക്ക് 8.40 ശതമാനവും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വായ്പ നൽകുന്നതുമാണ്. ഈ നിരക്കുകൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനായി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും തങ്ങളുടെ എം‌സി‌എൽ‌ആറിനെ കാലാവധിയിൽ 5 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറച്ചു. ഇപ്പോൾ, ഈ പൊതുമേഖലാ വായ്പക്കാരുടെ ഒരു വർഷത്തെ എംസി‌എൽ‌ആർ യഥാക്രമം 8.40 ശതമാനവും 8.50 ശതമാനവുമാണ്.

മറ്റ് മുൻനിര ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ എംസി‌എൽ‌ആർ 8.70 ശതമാനവും എസ്‌ബി‌ഐയുടെ നില 8.45 ശതമാനവും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ 8.70 ശതമാനവുമാണ്.

ജൂൺ 6 ന് റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറയ്ക്കുകയും ബാങ്കുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉടൻ കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ മുൻനിര വായ്പക്കാരും ജൂണിൽ നിക്ഷേപ നിരക്ക് 5 മുതൽ 25 ബിപിഎസ് വരെ കുറച്ചു.

2019 ൽ ഇതുവരെ, ആർ‌ബി‌ഐ മൊത്തം 75 ബി‌പി‌എസിന് മൂന്ന് റേറ്റ് വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തി, ജൂൺ 6 ന് ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നിലപാട് മാറ്റിയതിനാൽ കൂടുതൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചു.

ജൂൺ മാസത്തെ ധനനയത്തിൽ, ആർ‌ബി‌ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് നിരീക്ഷിച്ചത്, സിസ്റ്റത്തിലുടനീളമുള്ള വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വായ്പാ നിരക്കുകൾ (വാൾആർ) കാണിക്കുന്നത് പുതിയ രൂപ വായ്പകളിൽ 21 ബിപിഎസ് പരിധി വരെ ബാങ്കുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി 2019 ലെ 50 ബിപിഎസ് വില കുറയ്ക്കൽ.

“ലോവർ-ടെനോർ മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പലിശനിരക്ക് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ടുള്ള WACR (വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി കോൾ റേറ്റ്) യുമായി വിശാലമായി യോജിക്കുന്നു, ഇത് പോളിസി നിരക്കുകളിലെ കുറവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രക്ഷേപണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു,” പോളിസിക്ക് ശേഷമുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ദാസ് പറഞ്ഞു.

10 വർഷത്തെ സർക്കാർ സുരക്ഷയുടെ വരുമാനം 2019 ഏപ്രിലിലെ ശരാശരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40% കുറഞ്ഞു. 7% ആയി.

Continue Reading
41% of milk samples in the country are of poor quality
ദേശീയം2 days ago

രാജ്യത്തെ 41% പാൽ സാമ്പിളുകളും ഗുണ നിലവാരമില്ലാത്തവ

afghan bomb blast
ലോകം2 days ago

സ്ഫോടനം; 62 പേർ മരിച്ചു

Whole Nutritional Ways to Reduce fat
ആരോഗ്യം2 days ago

തടി കുറക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ പോഷകാഹാര വഴികൾ

Isolated strong rainfall potential - Yellow Alert Announced
കേരളം2 days ago

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത – യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

RIL Q2 results; The company had posted a net profit of Rs 11,262 crore
ഓഹരികള്‍3 days ago

ആർ‌ഐ‌എൽ‌ ക്യു 2 ഫലങ്ങൾ‌; ആർ‌ഐ‌എൽ 11,262 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം

Mahindra Bolero with special edition
ഗതാഗതം3 days ago

പ്രത്യേക പതിപ്പുമായി മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ

Next Chief Justice of the Supreme Court of India, will be Justice SA Bobde
ദേശീയം3 days ago

ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെ അടുത്ത സുപ്രിം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ദേശീയം3 days ago

അയോധ്യ കേസ്; മധ്യസ്ഥത വേണ്ട – മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ്

Child pornography spread - 338 arrested
ലോകം3 days ago

കുട്ടികളുടെ ലൈംഗീകത ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു- 338 പേർ അറസ്റ്റിലായി

India is one of the fastest growing economies in the world
ദേശീയം3 days ago

ലോകത്തിലെ തന്നെ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പത് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്

ഓഹരികള്‍5 months ago

റംസാൻ ഈദ് പ്രമാണിച്ച് ഓഹരി വിപണികൾക്കു ഇന്ന് അവധി.

ഐ.പി.ഓ5 months ago

സൂചിക തത്സമയം :നിഫ്റ്റി 12,050 ന് മുകളിൽ, സെൻസെക്സ് 130 പോയിന്റ് താഴ്ന്നു ; ടിസിഎസ് 2% കുറഞ്ഞു

ദേശീയം5 months ago

13 പേരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനം കാണാതായി

ഓഹരികള്‍5 months ago

സൂചിക തത്സമയം :സെൻസെക്സ് നേട്ടത്തിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെത്തുടർന്ന് ഒ.എം.സികൾ എണ്ണ വില ഇടിഞ്ഞു

ഓഹരികള്‍5 months ago

ഓഹരി വിപണികളില്‍ ചരിത്ര മുന്നേറ്റം

ഓഹരികള്‍5 months ago

സെൻസെക്സ് 600 പോയിന്റും നിഫ്റ്റി 11,900 നും ഉയർച്ചയിൽ എൻ ഡി എ 300 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ്

ദേശീയം5 months ago

രാജ്യഭരണം തീരുമാനിക്കുമോ മൂന്നാം കക്ഷികൾ?

sensex
ഓഹരികള്‍5 months ago

സെൻസെക്സ് നേട്ടത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ 15% ഇടിഞ്ഞു

ഓഹരികള്‍5 months ago

മാർക്കറ്റ് ലൈവ്:നിഫ്റ്റി 11,300 ന് മുകളിൽ,സെൻസെക്സ് 200 പോയിൻറ് ഉയർന്നു യെസ് ബാങ്ക് 4 % ഉയർച്ചയിൽ

ഓഹരികള്‍5 months ago

ടോറന്റ് പവർ ന്റെ ലാഭം 6% കുറഞ്ഞു

Top News